Τα αθλητιατρικά είδη συμπιέζουν και υποστηρίζουν τους ιστούς χωρίς συγκράτηση θερμότητας.
Ενεργοποιούν και υποστηρίζουν τους τραυματισμένους μύες και τις αρθρώσεις.