Οι συναγερμοί σπιτιού αποτελούνται από την κεντρική μονάδα/πληκτρολόγιο, το οποίο σας επιτρέπει να χειρίζεστε το σύστημα συναγερμού.
Υπάρχουν επιλογές αισθητήρων κίνησης εντός σπιτιού, καθώς και αισθητήρες πόρτας, παραθύρων κ.α.