Η συνεχής αύξηση της εγκληματικότητας (ληστείες, διαρρήξεις κ.λ.π.), δημιούργησε την ανάγκη της προστασίας των περιουσιών, αλλά και της προστασίας των ατόμων. 
Γι’ αυτό υπάρχουν αρκετές επιλογές σε συστήματα ασφαλείας.