Τα WiFi Extenders είναι εργαλεία που βοηθούν στη μετάδοση ενός σήματος WiFi από τον ασύρματο δρομολογητή σας αυξάνοντας την εμβέλεια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WiFi στο στον χώρο σας.