Τα καλώδια δικτύου τα χρησιμοποιούμε για μια διασύνδεση δικτυακής συσκευής με μία άλλη.