Διάφορα περιφερειακά υπολογιστών. Gamepads, USB Hub, WiFi Extenders, κ.α.