Ο LED φωτισμός έχει γίνει βασική επιλογή μας και είναι ένας από τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
Τα LED έχουν υψηλότερη απόδοση, είναι σε θέση να μετατρέψουν την ηλεκτρική ενέργεια σε ελαφριά με τη μικρότερη ποσότητα θερμότητας που παράγεται ανά watt.