Βρείτε τα Card Readers που χρειάζεστε για να δείτε και να μεταφέρετε τα αρχεία σας.
Μπορείτε να τα μεταφέρετε στις σταθερές συσκευές σας αλλά και να τα προβάλετε οπουδήποτε.