Ασύρματοι Πομποδέκτες Και Αξεσουάρ
Ο ασύρματος πομποδέκτης επιτρέπει την ακουστική επικοινωνία και μεταφέρει την ανθρώπινη φωνή μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
Με το ίδιο μέσο διάδοσης σε αποστάσεις μεγαλύτερες από την εμβέλεια του ήχου.