Τα κατοικίδια είναι επιλεγμένα ζώα από κάποιον άνθρωπο για προστασία ή την ψυχαγωγία του.
Παρέχουν στους ιδιοκτήτες τους τόσο φυσικά όσο και συναισθηματικά οφέλη