Το TV Box είναι μια ηλεκτρονική συσκευή με λειτουργικό Android.
Συνδέεται στην τηλεόραση μας μέσω της θύρας HDMI.
Επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε προγράμματα που είναι φτιαγμένα για Android σύστημα στην τηλεόραση μας.