Τα καλώδια & μετατροπείς ήχου μας διευκολύνουν στη μεταφορά του ήχου από μια συσκευή σε άλλη.
Αυτά τα καλώδια ήψου έχουν δύο εσωτερικά καλώδια από τα οποία το ένα είναι για το σήμα και το άλλο είναι η γείωση.
Η ισορροπημένη κατασκευή καλωδίου ενσωματώνει δύο καλώδια σήματος και μια γείωση