Οι ενισχυτές hi-fi είναι ενισχυτές speaker power που συνδέονται με ένα στερεοφωνικό δέκτη ο οποίος οδηγεί με πολλά watts τα ηχεία.
Αυτό το είδος του εξοπλισμού ήχου μειώνει την παραμόρφωση και κάνει τη στερεοφωνική αναπαραγωγή καθαρότερη σε μεγαλύτερες εντάσεις (volumes).