Τα bluetooth receivers έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητας.
Η ευκολία ασύρματης μετάδοσης ροής στα περισσότερα ηχεία ή οικιακά στερεοφωνικά συστήματα αυτούς του δέκτες όπως και στο αυτοκίνητο.
Εύκολη εγκατάσταση, αυτόματη επανασύνδεση και multipoint Bluetooth.