Τα αναλώσιμα εργαλείων είναι πάντα απαραίτητα για να κάνουμε τις εργασίες που θέλουμε.
Για κάθε εργασία, υπάρχει κι ένα εργαλείο, όπως και κάθε εργαλείο χρειάζεται να συνδυαστεί με τα αναλώσιμα του.