Σεντόνια μονά με σχέδιο και σε αρκετές επιλογές.
Μεγάλη αντοχή στο χρόνο και δεν κομπιάζουν.