Τηλεχειριστήρια τηλεόρασης συμβατά για όλα τα μοντέλα.
Οικονομική λύση για όλα τα μοντέλα τηλεοράσεων.