Θυροτηλέφωνα & Κουδούνια νέας τεχνολογίας.
Το κουδούνι διαθέτει ένα κουμπί για τον επισκέπτη και ένα κουδούνισμα ως ήχο ως ειδοποίηση εντός του διαμερίσματος.
Το θυροτηλέφωνο μας προσφέρει τα ίδια πράγματα, συν την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον επισκέπτη μέσω της συσκευής.