Πολύπριζα & Ταφ με ασφάλεια τάσης και θύρες USB.
ας επιτρέπουν να πολλαπλασιάζουμε τις θέσεις ρεύματος για πιο πολλές συσκευές παράλληλα.