Εξαρτήματα για τα υδραυλικά του μπάνιου σας όπως, σιφώνια, σωλήνες, τηλέφωνα μπάνιου κ.α.
Επιλογές αισθητικής αλλά και ανταλλακτικές.