Τα είδη καθαρισμού & οικιακής χρήσης είναι τα όπλα μας για την καταπολέμηση μικροβίων του σπιτιού.
Η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά όπως λένε.